Adamcil ne demek ?

iclal

Global Mod
Global Mod
Adamcil ne demek?

Adamcil, insanlarn dogal olarak diger insanlara zarar vermekten kacnma ilkesine dayal bir terimdir. Genellikle, insanlarn diger insanlarn yasam hakkna ve yasam alanlarna kars saygl olmalarn ifade eder. Adamclk, insanlarn baskalarnn haklarn gozetmeyi ve onlarn yasam standartlarn koruyarak yasama hakkn savunmay gerektirir. Adamclk, insan haklarnn korunmasnn onemli bir parcas olarak kabul edilir.

Adamclk, her turlu ayrmclg ve onyargy reddetmeyi gerektirir. Cogu durumda, adamclk insanlarn digerlerine kars durust ve tarafsz olmalarn ongoren bir davrans kalbn icerir. Adamclk, insanlarn birbirlerine kars durust davranmalarn, digerlerinin yasam alanlarn ve ozgurluklerini korumalarn ve birbirlerini degerlendirmelerinde tarafszlk saglamalarn ongoren bir felsefeye dayanr.

Adamclk, insanlarn diger insanlara kars saygl ve adil davranmalarn gerektirir. Ozellikle, insanlarn diger insanlarn yasam alanlarn ve ozgurluklerini sayg ve sevgiyle korumalarn ongoren adil bir davrans kalbn icerir. Adamclk, insanlarn diger insanlara kars saygl, guvenilir ve tarafsz olmalarn ongormektedir.

Adamclk, insanlarn diger insanlarn yasam alanlarn ve ozgurluklerini korumalarnn yan sra, insanlarn birbirlerine kars durust ve tarafsz olmalarn saglamay amaclar. Ayrca, insanlarn diger insanlarn haklarn gozetmesini ve onlarn yasam standartlarn koruyarak yasama hakkn savunmalarn da amaclar. Adamclk bu yolla, insanlarn diger insanlara kars durust, saygl ve tarafsz olmalarn saglar. Adamclk, ayrca insan haklarnn korunmasnn onemli bir parcasdr.
 
Üst