Almanya, Kovid fonlarını iklim projelerine ve mahkeme kurallarına dönüştüremez

iclal

Global Mod
Global Mod
Neden önemli: Almanya’nın yeşil hedeflerinin kısıtlanması.


Almanya’nın mali kriz sırasındaki mali manevralarına emsal teşkil eden karar, ülkenin yeşil hedeflerini sınırlıyor ve iktidar koalisyonu içindeki gerilimi artırabilir.

İklim dönüşümü fonu için 2024’ten 2027’ye kadar olan projelere 212 milyar avro ayrılıyor. Mahkeme, kullanılmayan pandemi fonlarından gelen paranın da eklenmesiyle bu miktarın artık 60 milyar avro azaltılması gerektiğine karar verdi.

Mahkeme, “Sonuç olarak halihazırda üstlenilen yükümlülükler artık yerine getirilemiyorsa, bütçe yasa koyucusunun bunu başka bir yerde telafi etmesi gerekir” dedi.

Fon, Almanya’nın 2045 yılına kadar net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşma hedefine ulaşmasına yardımcı olmak için tasarlanan çeşitli önlemleri destekliyor. Projeler arasında ısı pompalarının devreye alınması, elektrikli araç teşvikleri ve hidrojen altyapısına yatırımlar yer alıyor.

Federal Ekonomi Bakanı Robert Habeck, fonla ilgili halihazırda verilen tüm taahhütlerin yerine getirileceğini söyledi. Ancak Maliye Bakanlığı’ndaki mevkidaşı Christian Lindner, fondan 60 milyar euro keseceğini ve aradaki fark kapatılıncaya kadar gelecekteki tüm taahhütleri fiilen donduracağını söyledi.

Ana konu: Almanya’nın “borç freni”


Almanya, anayasasında sözde borç freni bulunan tek önde gelen sanayi ülkesidir. 2009 yılında yürürlüğe giren yasa, yıllık borçlanmayı gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 0,35’i, yani yılda yaklaşık 12 milyar avro ile sınırlıyor. Doğal afetler veya salgın hastalıklar da dahil olmak üzere acil durumlarda istisnalara izin verilmektedir.

Borçlanma limitleri, ülke harcamalarının karşılanması için giderek daha yaratıcı ve karmaşık önlemlerin alınmasına yol açtı. Avrupa’nın en büyüğü olan Alman ekonomisinin bu yıl daralması ve 2024’te ise yalnızca biraz toparlanması bekleniyor. İklim fonu, Bay Scholz’un hükümetinin yeşil teknolojilere ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yaparak sektörü yeniden canlandırma çabasının bir parçası.

ING Almanya baş ekonomisti Carsten Brzeski, “Ülke yapısal durgunlukla ve çoğu mali destek gerektiren ciddi zorluklar ve geçişlerden oluşan uzun bir listeyle mücadele ederken, borç freninin ekonomik açıdan mantıklı olup olmadığı sorusu hala varlığını sürdürüyor” dedi.

Bundan sonra ne olacak: Gittikçe gerginleşen bütçe müzakereleri.


Bu hafta Alman milletvekilleri, harcama kesintileri, Ukrayna’ya yardım ve şimdi yeşil projeleri finanse etme olasılığı konusundaki gerilimlerin ortasında 2024 bütçesini ve 2027’ye kadar olan mali planlarını müzakere ediyor.

Maliye politikası, Bay Scholz’un koalisyon hükümetindeki, borç freni kısıtlamalarının nasıl müzakere edileceği konusunda farklı görüşlere sahip olan üç parti (Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Özgür Demokratlar) arasında bir parlama noktasıdır.
 
Üst