Antropolojide Alan Araştırması nedir ?

iclal

Global Mod
Global Mod
Antropolojide Alan Arastrmas
Antropolojide alan arastrmas, insanlarn davranslarn ve toplumlarnn yapsn anlamak icin kullanlan bir arastrma metodudur. Antropolojik alan arastrmas, insanlarn kulturlerini, arka planlarn ve toplumlarndaki degisimleri anlamak icin kullanlr. Antropolojinin amac, insanlarn nedenlerini ve sonuclarn anlamak ve insanlarn yapsn tanmlamaktr.

Nasl Yaplr?
Antropolojide alan arastrmas, gozlem, gorusme ve saha calsmalarnn kullanlmasn icerir. Gozlem yapmak, antropologa, kulturel davranslarn nasl yorumlandgn ve insanlarn nedenlerini anlamasna yardmc olur. Gozlemler, antropolojik arastrmacnn kulturel ozellikleri ve davranslarn ogrenmesine olanak tanr. Gorusme, antropologun, konu hakknda somut bilgiler elde etmesine yardmc olur. Gorusmeler, antropologa, kulturel normlar hakknda daha ayrntl bilgiler ve kulturun degisimleri hakknda bilgi elde etme olanag tanr. Saha calsmalar, antropologun, kulturel davranslarn, degerlerin, arka planlarn ve toplumsal organizasyonun kulturel degisimleri hakknda daha detayl bilgi edinmesine yardmc olur.

Sonuc
Antropolojide alan arastrmas, insanlarn nedenlerini ve sonuclarn anlamak icin cok onemlidir. Gozlem, gorusme ve saha calsmalarnn kullanlmas, antropolojinin temel arastrma metodudur. Antropolojinin amac, kulturel davranslar ve toplumsal arka planlar anlamak ve insanlarn yapsn tanmlamaktr. Bu metod, antropolojinin temel arastrma metodudur ve antropologlarn, insanlarn kulturleri, arka planlar ve toplumlarndaki degisimleri anlamalarna yardmc olur.
 
Üst