Haçlı Seferlerin Nedenleri Nedir? Haçlı Seferleri Neden Yapılmıştır?

Cekikgoz

Global Mod
Global Mod
Haçlı seferleri, Avrupalıların dini, siyasi ve ekonomik nedenlerden dolayı 1096 ile 1270 yılları arasında islam dünyası üzerine düzenledikleri seferlerdir.

Peki Haçlı Seferleri Neden Başlamıştır?

Haçlı Seferlerin 3 temel nedeni vardır. Dini, siyasi ve ekonomik nedenler. İsterseniz bunları tek tek irdeleyelim.

Haçlı Seferlerinin Dini Nedenleri:

- Hristiyanların kutsal saydıkları Kudüs ve Filistin’ i islam ülkelerinin elinden almak istemeleri,

-Hristiyan lideri Papa’ nın kışkırtmaları. (Haçlı seferlerine katılan hristiyanların tüm günahlarının papa tarafından affedilecek olması)

Haçlı Seferlerinin Ekonomik Nedenleri:

- Maddi durumu iyi olmayan Avrupalıların doğunun zenginliklerinde gözü olması,

- Avrupalıların önemli ticaret merkezlerine hakim olma isteği,

Haçlı Seferlerinin Siyasi Nedenleri:

- Malazgirt Savaşı’ nın ardından Bizans’ ın Avrupalı hıristiyan devletlerden yardım talep etmesi,

- Türklerin batı yönündeki ilerlemesinin Avrupalılar’ ı rahatsız edecek seviyeye gelmesidir.
 
Üst