Uzmanından ‘takıntı hastalığı’ uyarısı

Erdek

New member
Liv Hospital Samsun Psikiyatri Kiliniği’nden Uzm. Dr. Arda Kazım Demirkan, “Obsesif kompulsif bozukluğu; obsesyon(takıntı) ve kompulsiyonların (zorlantı) görüldüğü, süreğen yahut dönemsel alevlenmelerle giden, kişinin günlük fonksiyonelliğini bariz olarak etkileyen ve kişinin vaktini alan bir bozukluk olarak tanımlayabiliriz. Obsesyon, kimi birtakım zorla ve istenmeden geliyor üzere yaşanan, birden fazla bireyde besbelli bir tasa ya da kahra niye olan, bir dahaleyici ve daima kanılar, dürtüler yahut imgelerdir. Kişi, bu fikirlere, dürtülere ve imgelere aldırmamaya ya da bunları baskılamaya çalışabilir ya da bunları öbür bir niyet yahut aksiyonla nötrleştirme teşebbüslerinde bulunur. Obsesyonları nötrleştirmek için yapılan, kişinin kendini yapmak için zorlanmış üzere hissettiği bir dahalemeli davranışlara (mesela el yıkama, düzenleme, ocağı denetim etme gibi) ya da zihinsel aksiyonlara de (mesela dinî kıymeti olan kelamlar söyleme, sayı sayma, sözcükleri sessiz halde bir dahaleme gibi) kompulsiyon diyoruz” diye konuştu.

Belirtisine nazaran farklı tipleri var

Yapılan birtakım çalışmalarda hastalığın farklı belirtilerine bakılırsa farklı cinsleri tanımlandığını söyleyen Dr. Demirkan, “Bu belirtiler; hastalık, pislik, mikrop bulaşma takıntıları ve zorlantılı el yıkama, temizleme davranışları, kuşku saplantıları (mesela ocağı kapattım mı kapatmadım mı, kapıyı kilitledim mi kilitlemedim mi) ve denetim etme zorlantıları, simetri, sistem ve sayı ile ilgili saplantı ve zorlantılar, biriktirme ve toplama zorlantıları, yasak yahut tabu kanılar (mesela dinî, cinsel yahut saldırganlık ile ilgili düşünceler) ve bunları nötrleştirme gayeli zihinsel yahut davranışsal eylemlerdir” halinde konuştu.

Tedavi seçenekleri mevcut

Uzm. Dr. Arda Kazım Demirkan, “Obsesif kompulsif bozukluğun tedavisinde ilaçların ve bilişsel davranışçı psikoterapinin tesiri kanıtlanmıştır. Birçok durumda bu iki seçeneğin kombine edildiği tedaviler daha tesirli olmaktadır. Bozukluğun şiddeti, hastanın özel durumu (yaş, gebelik, emzirme, ek hastalıklar vs.) ve hastanın tercihleri göz önünde bulundurularak uygun tedavi yahut tedavi kombinasyonları seçilir” açıklamasında bulundu.

KAYNAK: İHA
 
Üst