Yararlılık nedir felsefe kısaca ?

iclal

Global Mod
Global Mod
Yararllk Nedir (Felsefe Ksaca)?

Kavram olarak, felsefe yararllg, insan yasamnn degerini ve anlamn arama surecinde, kapsaml bir kavramsal kuram olusturmaya calsan bir disiplin olarak tanmlanmaktadr. Felsefe yararllgnn temel amac, insann dogal yapsn ve dogal yasalarn anlamak ve ortaya koymaktr. Bu disiplin, insanlarn yasamnn anlam ve degerini, toplumsal ve kulturel yaplar, degerleri ve amaclar arasndaki iliskileri kavramak ve anlamak icin kullanlan bir arac olarak kullanlmaktadr.

Felsefe yararllgnn ozunde, insanlarn yasamnn degerini ve anlamn arama surecinde cok yakndan iliskili olan uc temel kavram vardr: akl, ilke ve deger. Akl, insanlarn dogal yapsn ve dogal yasalarn anlamak icin kullandklar bir aractr. Ilkeler, insanlarn yasamlarn ve toplumsal yasamn duzenleyen yasalar ve ilkelerdir. Degerler, insanlarn yasamlarnn anlamn ve degerini arama surecinde kullandklar temel degerlerdir.

Felsefe yararllgnn temel amac, insanlarn dogal yapsn ve dogal yasalarn anlamak ve ortaya koymaktr. Felsefe yararllg, insanlarn yasamnn anlamn ve degerini arama surecinde, akl, ilke ve deger kavramlarn kullanarak insann dogal yapsn ve dogal yasalarn anlamaya yardmc olur. Felsefe yararllgnn amac, insanlarn yasamlarnn anlamn ve degerini arama surecinde, insann dogal yapsn ve dogal yasalarn anlamak ve ortak degerler olusturmaktr. Bu degerler, insann yasamnn anlamn ve degerini arama surecinde izleyecegi yolu belirleyen temel degerlerdir.

Felsefe yararllgnn baslca amaclarndan biri, insanlarn dogal yapsn ve dogal yasalarn anlamaya yardmc olmaktr. Bu amac, insann yasamnn anlamn ve degerini arama surecinde, insann dogal yapsn ve dogal yasalarn anlamaya yardmc olacak sekilde ilkeleri ortaya koymak ve ortak degerler olusturmaktr.
 
Üst